Lista aktualności Lista aktualności

Nowe certyfikaty

W ostatnich dniach uzyskaliśmy po raz kolejny certyfikat naszych sztandarowych produktów, wytwarzanych w naszym zakładzie produkcyjnym.

Certyfikat – jak wiadomo  - wystawiany jest przez uprawnioną instytucję certyfikującą. Instytucja posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Wszystko to razem oznacza, że certyfikowane wyroby spełniają wymogi bezpieczeństwa określone w odpowiednich normach dedykowanych wyrobom przeznaczonym na place zabaw. Należy słusznie przypuszczać, że są to ostre normy.  Tak więc okazuje się po raz nie pierwszy, że Lasy Państwowe mają zakłady produkcyjne oferujące na rynek zewnętrzy oraz wewnętrzny produkty na odpowiednim poziomie.