Lista aktualności Lista aktualności

[aktualizacja 29.11.2021] Postępowanie przetargowe Z.270.5.2021

Drugie postępowanie na dostawę blach i rur stalowych ocynkowanych ogniowo.

Numer postępowania: Z.270.5.2021

Nazwa postępowania: Dostawa blach i rur stalowych ocynkowanych ogniowo

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 1ed9605b-67f6-46a0-9eb7-d6250f3fcf76