Lista aktualności Lista aktualności

Zakończenie produkcji siatki ogrodzeniowej.

Siatka ogrodzeniowa na potrzeby nadleśnictw produkowana była przez Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie przez kilka lat.

To jedyna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, która wytwarzała taki produkt.

Z końcem sierpnia produkcja została zakończona.

Pozostaje mieć nadzieję, że kilku kluczowych producentów krajowych nie narzuci swego dyktatu cen na taki właśnie wyrób.