Lista aktualności Lista aktualności

Postępowanie przetargowe Z.270.4.2021 unieważnione

Dostawa blach i rur stalowych ocynkowanych ogniowo.

Numer postępowania: Z.270.4.2021

Nazwa postępowania: Dostawa blach i rur stalowych ocynkowanych ogniowo

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 99ea8bba-321b-4a60-af6c-c49cd5e2132f