Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC® CoC

W marcu 2016 roku Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie otrzymał międzynarodowy certyfikat FSC® CoC (Forest Stewartship Council Chain of Custody FSC-C129394)

W marcu 2016 roku Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie otrzymał międzynarodowy certyfikat FSC® CoC (Forest Stewartship Council Chain of Custody FSC-C129394).

W 2021 roku został odnowiony certyfikat na kolejne 5 lat, na okres 2021 – 2026 i numer certyfikatu : DNV-COC-001231

Certyfikat stanowi respektowaną przez światową opinię publiczną i gremia gospodarcze gwarancję dobrej jakości surowca drzewnego pochodzącego z lasów, w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i ochrona zasobów przyrody.

Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat i weryfikowany corocznym audytem.

Certyfikacja FSC® Coc istotną częścią systemu Forest Stewardship Council® do certyfikacji i etykietowania produktów pochodzenia drzewnego w całym łańcuchu dostaw.

Proces Chain of Custody zapewnia konsumentowi, że zakupione przez niego produkty z certyfikatem FSC pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł w których gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi standardami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi.