Kontakt Kontakt

Siedziba Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie
94 311 32 74
94 311 32 83

ul. Koszalińska 3
78-200 Białogard

NIP: 672-000-74-30

Dyrektor
Cezary Urbanowicz
94 311 32 71
Z-ca Dyrektora
Krzysztof Chmura
94 311 32 72
Główny Księgowy
Elżbieta Głąbik
94 311 32 73

Sekretariat

Aleksandra Langner
referent ds.administracyjno-technicznych
Tel.: 94 311 32 74

Stanowisko ds. marketingu

Anna Kowalska
Specjalista ds. handlu
Tel.: 94 311 32 81

Kadry i Płace

Agata Paszkowska
Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: 94 311 32 75

Finanse i Księgowość

Dariusz Gorzkiewicz
starszy księgowy
Tel.: 94 311 32 79
Angelika Grzyb
księgowa
Tel.: 94 311 32 77
Monika Świst-Zabuska
księgowa
Tel.: 94 311 32 78
Rafał Lipianin
specjalista ds. informatyki
Tel.: 94 311 32 80

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Krzysztof Żak
Spec. ds. administracyjno-technicznych
Tel.: 94 311 32 82
Katarzyna Bączkowska
referent
Tel.: 94 311 32 89

Punkt dystrybucyjno-handlowy w Szczecinku

Anna Borys
specjalista ds. handlu
Tel.: 94 372 63 90 fax: 94 372 63 94
Michał Kujawiński
magazynier
Tel.: 94 372 63 92