Położenie Położenie

Skargi i wnioski

Miejsce przyjmowania wnoszonych skarg i wniosków:

siedziba biura Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie przy ul. Koszalińskiej 3,
78-200 Białogard – sekretariat; drogą e-mailową: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

Godziny i dni przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:

każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 15:10,

Osoba upoważniona do przyjmowania skarg i wniosków ustnie do protokołu: dyrektor ZSLP, a
pod jego nieobecność – zastępca dyrektora ZSLP, a pod jego nieobecność – specjalista ds.
kadr i płac.

Skargi i wnioski wpływające do ZSLP w Białogardzie są rozpatrywane przez osobę wskazaną
przez Dyrektora ZSLP.

więcej szczegółów w załącznikach.