Położenie Położenie

Słupki do tablic

Tablice mogą zostać przymocowane do słupka lub słupków nośnych.

Słupek w standardzie może posiadać wycięcie w górnej części .

Przy tablicach kierunkowych (długie i wąskie)  stosujemy dodatkowo podkłady drewniane zaimpregnowane, przymocowane do słupka.

Średnica: 8cm, 10cm, 12cm 14cm
Długość: 250cm lub 300cm

Cennik