Położenie Położenie

Tablice zakazujące

Oferujemy zaprojektowanie oraz wykonawstwo tablic (wykonanie projektu dla jednostek Lasów Państwowych oferujemy nieodpłatnie.)

Tablice wykonane są w technice aplikacji wydruków wykonanych na folii monomerycznej o grubości  100µm atramentami solwentowymi na nośnik (np. blacha ocynkowana) Wydruk zabezpieczony jest laminatem anty UV. Gwarancja niezmienności kolorów wynosi 3 lata.

Wzory tablic zgodne z „Księgą Identyfikacji Wizualnej" obowiązującej w PGL LP

 

 Cennik

 

TABLICA (id:813) ZAKAZ WSTĘPU DO LASU ŚCINKA DRZEW

Górna tablica w formacie 35x40cm
Dolna tablica w formacie 20x35cm lub 25x35cm
Tekst znajdujący się na dolnej tablicy należy określić w zamówieniu

 

TABLICA (id:682) ZAKAZ WSTĘPU ŚCINKA I ZRYWKA DREWNA

Górna tablica w formacie 35x40cm
Dolna tablica w formacie 20x35cm lub 25x35cm
Tekst znajdujący się na dolnej tablicy należy określić w zamówieniu

 

TABLICA (id:645) ZAKAZ UŻYWANIA OGNIA

standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:867) NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:869) ZAKAZ WSTĘPU OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM

standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:865) WSTĘP WZBRONIONY UPRAWY LEŚNE

standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:483) WSTĘP WZBRONIONY OSTOJA ZWIERZĄT

Standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:484) ZAKAZ WJAZDU - NIE DOTYCZY SŁUŻBY LEŚNEJ

Standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:890) WJAZD ZABRONIONY - TEREN LEŚNY

Standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:868) ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI

Standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:878) ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI - TEREN MONITOROWANY

Standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:542) ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI - TEREN MONITOROWANY

Standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:671) ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI - TEREN MONITOROWANY

Standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:485) WYWOŻENIE ŚMIECI SUROWO WZBRONIONE

Standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:725) ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI I GRUZU

standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:889) ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI POD GROŹBĄ KARY ADMINISTRACYJNEJ LUB GRZYWNY

standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:889) ZAKAZ PUSZCZANIA PSÓW LUZEM

standardowy format: 50x30cm

 

TABLICA (id:864) ZAKAZ KĄPIELI

standardowy format: 50x30cm