Położenie Położenie

Znaki drogowe

Oferowane znaki drogowe spełniają określone wymogi przepisów, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późniejszymi zmianami), oraz PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 1: Znaki stałe

Cecha oferowanych znaków drogowych:

  • blacha używana do produkcji znaków drogowych: stalowa, grubości minimum 1,20 mm, grubo ocynkowana (Zn minimum 210 g/m2) malowana proszkowo (kolor szary, paleta RAL 7037  lub RAL 7042
  • profil znaku: podwójnie zaginany brzeg (krawędź) blachy na całym obwodzie, bez nacinania naroży, o wysokiej sztywności oraz równości płaszczyzny.

Folia odblaskowa zastosowana o parametrach adekwatnych do rodzaju dróg, przy których znaki będą umieszczane.

Oprócz znaków drogowych oferujemy rurowe słupki stalowe oraz uchwyty służące do umieszczania znaków do tych słupków.
Niezbędne informacje dotyczące instrukcji montażu, zasad konserwacji znaków drogowych oraz warunków gwarancji umieszczone są w zakładce „cenniki, pliki do pobrania" lub pod linkiem Cennik tablic i stelaży